Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vybrané služby k programovému vybavení a technologiím ECC®/IVISEC®
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajišťování vybraných služeb, spočívajících zejména v podpoře a servisu, programového vybavení a technologií ECC®/IVISEC® (dále jen „Služby“), jakožto dílčí samostatné technologie užívané hl. m. Prahou (dále jen „HMP“) v rámci Městského kamerového systému (dále jen „MKS“), Integrovaného kamerového systému (dále jen „IKS“) a dalších propojených systémů. Programové vybavení a technologie ECC®/IVISEC® zajišťují podporu procesů a činností uživatelů při řešení bezpečnostních problémů v HMP v rámci jejich operačních středisek a monitorovacích pracovišť, a to jak za běžných událostí, tak při řešení mimořádných událostí a krizových situací.
Podrobná specifikace technologií ECC®/IVISEC® a požadovaných Služeb je uvedena v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.operatorict.cz)
Kontakt: lapackova.monika@operatorict.cz
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.operatorict.cz)
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 20.12.2021 10:00
Datum zahájení: 22.10.2021 20:00
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických nabídek: Ano (elektronické nabídky přes E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):