Veřejné zakázky Operátor ICT, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Operátor ICT, a.s.
IČO: 02795281
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-000286

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Vybrané služby k systému Camview v Městském kamerovém systému hl. m. Prahy
nadlimitní Příjem nabídek 29.11.2021 05.01.2022 12:00
Vybrané služby a správa sítě Ethernet v rámci Městského kamerového systému hl. m. Prahy
nadlimitní Příjem nabídek 29.11.2021 05.01.2022 11:00
Vybrané služby k technologii Geutebrűck v Městském kamerovém systému hl. m. Prahy
nadlimitní Příjem nabídek 29.11.2021 05.01.2022 10:00
Vybrané služby k systému Portál MKS
nadlimitní Příjem nabídek 29.11.2021 05.01.2022 09:00
Dodávka a provoz senzorických řešení pro odpadové nádoby - Část 3. – Provoz stávajících senzorických řešení
nadlimitní Příjem nabídek 09.11.2021 10.12.2021 10:00
Dodávka a provoz senzorických řešení pro odpadové nádoby - Část 2. – Senzorické řešení Typ II
nadlimitní Příjem nabídek 09.11.2021 10.12.2021 10:00
Dodávka a provoz senzorických řešení pro odpadové nádoby - Část 1. – Senzorické řešení Typ I
nadlimitní Příjem nabídek 09.11.2021 10.12.2021 10:00
Dodávka a provoz senzorických řešení pro odpadové nádoby
nadlimitní Zadávání 09.11.2021
Zajištění a poskytnutí služby Microsoft Azure prepayment
nadlimitní Příjem nabídek 27.10.2021 08.12.2021 10:00
Zajištění vybraných služeb souvisejících s organizací Pražského inovačního maratonu #NAKOPNIPRAHU 2022
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 25.10.2021 18.11.2021 10:00
Vybrané služby k programovému vybavení a technologiím ECC®/IVISEC®
nadlimitní Příjem nabídek 22.10.2021 20.12.2021 10:00
Zajištění podpory provozu a rozvoje sady chytrých cyklistických aplikací „Na kole Prahou“
nadlimitní Vyhodnoceno 12.10.2021 22.11.2021 10:00
Zajištění grafických služeb
nadlimitní Vyhodnoceno 27.09.2021 01.11.2021 10:00
Poskytování služeb v oblasti IT - Část 2. - Poskytování služeb enterprise architektury a business analýzy
nadlimitní Hodnocení 21.09.2021 22.10.2021 10:00
Poskytování služeb v oblasti IT - Část 1. - Poskytování služeb solution architektury a IT analýzy
nadlimitní Hodnocení 21.09.2021 22.10.2021 10:00
všechny zakázky