Veřejné zakázky Operátor ICT, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Operátor ICT, a.s.
IČO: 02795281
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-000286

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Software pro intermodální plánování trasy
podlimitní Příjem nabídek 01.03.2021 19.03.2021 10:00
Technicko-ekonomická studie realizace projektu Autonomní mobilita v hl. m. Praze
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.02.2021 01.03.2021 10:00
Podpora a servis technologií Geutebrűck v Městském kamerovém systému hl. m. Prahy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.12.2020 15.12.2020 10:00
Podpora a servis Městského kamerového systému hlavního města Prahy – správa sítě Ethernet
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.11.2020 14.12.2020 10:00
Konzultační, poradenské a servisní služby pro Městský kamerový systém hl. m. Prahy a jeho vazby na systémy třetích stran
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.11.2020 04.12.2020 10:00
Poskytování vývojářských služeb backendu a frontendu
podlimitní Hodnocení 18.11.2020 04.12.2020 10:00
Podpora a servis systému Portál MKS v Městském kamerovém systému hl. m. Prahy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.11.2020 26.11.2020 10:00
Podpora a servis systému Camview v Městském kamerovém systému hl. m. Prahy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.11.2020 20.11.2020 10:00
Dodávka dvou e-shopů pro PID a IDOL a zajištění jejich provozní podpory a maintenace II.
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 07.05.2020 25.05.2020 10:00
Zajištění služby vyhledávání nad jízdními řády pro mobilní aplikaci PID Lítačka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.08.2019 21.08.2019 10:00
Validační zařízení pro Prague Visitor Pass
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.07.2019 07.08.2019 10:00
Opakovaná veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na Výběr radiových stanic
mimo režim ZZVZ Zadávání 25.10.2018 12.11.2018 09:00
Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na Výběr radiových stanic
mimo režim ZZVZ Zadávání 21.06.2018 29.06.2018 10:00
všechny zakázky