Veřejné zakázky Operátor ICT, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Operátor ICT, a.s.
IČO: 02795281

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytování služby sledování intenzity cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy
podlimitní Příjem nabídek 26.11.2018 12.12.2018 10:00
Dodávka, podpora a rozvoj SW řešení a mobilní aplikace pro Pražskou turistickou kartu
nadlimitní Příjem nabídek 08.11.2018 02.01.2019 10:00
Integrační platforma v rámci projektu eHealth
podlimitní Hodnocení 31.10.2018 27.11.2018 10:00
Opakovaná veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na Výběr radiových stanic
mimo režim ZZVZ Zadávání VZ 25.10.2018 12.11.2018 09:00
Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na Výběr radiových stanic
mimo režim ZZVZ Zadávání VZ 21.06.2018 29.06.2018 10:00
všechny zakázky