Veřejné zakázky Operátor ICT, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Operátor ICT, a.s.
IČO: 02795281
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-000286

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Auditorské služby pro účetní období 2023 a 2024
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.03.2023 20.03.2023 10:00
Mobilní monitoring prvků veřejného prostranství v hl. m. Praze
podlimitní Hodnocení 28.02.2023 21.03.2023 12:00
Zajištění služeb agentury práce
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.02.2023 23.02.2023 10:00
Zajištění služby vyhledávání nad jízdními řády pro mobilní aplikaci PID Lítačka II
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.01.2023 20.01.2023 10:00
Poskytování služeb interního auditu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.12.2022 16.12.2022 10:00
Výzva k účasti na předběžných tržních konzultacích
podlimitní Zadávání 05.12.2022
Výzva k účasti na předběžných tržních konzultacích
VZ malého rozsahu Zadávání 09.11.2022
Poskytování služeb mzdového účetnictví
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.09.2022 21.09.2022 10:00
Provoz a rozvoj Prague Visitor Pass
podlimitní Zadávání 05.09.2022
Poskytování služeb konektivity
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.06.2022 16.06.2022 10:00
Poskytování vývojářských služeb backendu a frontendu
podlimitní Hodnocení 18.11.2020 04.12.2020 10:00
Zajištění služby vyhledávání nad jízdními řády pro mobilní aplikaci PID Lítačka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.08.2019 21.08.2019 10:00
Validační zařízení pro Prague Visitor Pass
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.07.2019 07.08.2019 10:00
Opakovaná veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na Výběr radiových stanic
mimo režim ZZVZ Zadávání 25.10.2018 12.11.2018 09:00
Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na Výběr radiových stanic
mimo režim ZZVZ Zadávání 21.06.2018 29.06.2018 10:00
všechny zakázky