Veřejné zakázky Operátor ICT, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Operátor ICT, a.s.
IČO: 02795281

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění provozu klíčových komponent produkčního prostředí Datové platformy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.07.2019 22.07.2019 10:00
Poskytování služeb IT specialistů pro datovou platformu OICT
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.05.2019 24.05.2019 10:00
Platební brána pro vybrané prodejní kanály
nadlimitní Hodnocení 30.04.2019 21.06.2019 10:00
Specializovaná právní podpora II
podlimitní Hodnocení 30.04.2019 27.05.2019 10:00
Poskytování služby sledování intenzity cyklistické dopravy na území hl. m. Prahy
podlimitní Vyhodnoceno 26.11.2018 09.01.2019 14:00
Opakovaná veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na Výběr radiových stanic
mimo režim ZZVZ Zadávání VZ 25.10.2018 12.11.2018 09:00
Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na Výběr radiových stanic
mimo režim ZZVZ Zadávání VZ 21.06.2018 29.06.2018 10:00
všechny zakázky