Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytnutí Gitlab licencí
podlimitní Příjem nabídek 17.04.2024 03.05.2024 10:00
Zajištění služby vyhledávání nad jízdními řády pro mobilní aplikaci PID Lítačka IV
nadlimitní Příjem nabídek 05.04.2024 08.05.2024 10:00
Poskytování služeb podpory a rozvoje mobilní aplikace PID Lítačka
nadlimitní Hodnocení 05.02.2024 12.03.2024 10:00
Auditorské služby pro účetní období 2023 a 2024
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.05.2023 08.06.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016