Veřejné dokumenty

Veřejné dokumenty organizace nepřiřazené ke konkrétní zakázce v systému.
Název Popis Jméno souboru Velikost
Zadávací a kvalifikační dokumentace, prohlídka místa plnění
Specializovaná právní podpora - zjednodušený režim Z2017-015715 Tato veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném režimu ve smyslu § 129 ZZVZ.

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování specializovaných právních služeb ve vztahu k projektům realizovaným Operátorem ICT, přičemž tyto služby budou spočívat zejména v poskytování právních služeb v oblasti práva ICT a dopravní telematiky.

Zadavatel dne zahájil zadávací řízení této veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném režimu v souladu s § 129 odst. 3 písm. a) ZZVZ odesláním předběžného oznámení k uveřejnění způsobem podle § 212 ZZVZ, čímž vyzval dodavatele k vyjádření předběžného zájmu.

Zadavatel tímto dodavatele, kteří ve stanovené lhůtě vyjádřili předběžný zájem, vyzývá k podání nabídky, a to za podmínek stanovených v této zadávací dokumentaci. Zadavatel současně výslovně uvádí, že dodavatel, který ve stanovené lhůtě nevyjádřil předběžný zájem ve smyslu předchozí věty a předchozího odstavce, není oprávněn v tomto zadávacím řízení podat nabídku. Výzvy dodavatelů, kteří vyjádřili svůj předběžný zájem probíhají mimo EZAK.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 30.10.2017.

S vybraným dodavatelem bude uzavřena rámcová dohoda ve smyslu § 131 ZZVZ.
Archiv ZIP Specializovaná právní podpora - zjednodušený režim.zip 748.62 KB
Smlouva, její změny a dodatky
Smlouva o poskytování právních služby poskytování právních služeb a poradenství Dokument PDF 1502272_ROWAN LEGAL, s.r.o. 279.69 KB
Poradenske služby poskytování poradenských služeb Dokument PDF Grant Thorton Advisori s.r.o. 1.60 MB
Rámcová smlouva o poskytování konzultačních činností Rámcová smlouva o poskytování konzultačních činností fa. XT - Card a.s. Dokument PDF 2015_08_28_č 28_XT-Card a s.pdf 1.81 MB
Dodatek smlouvy o vedení účetnictví, daňovém poradenství a vedení mezd Dodatek smlouvy o vedení účetnictví, daňovém poradenství a vedení mezd fa. BF Consulting k.s. Dokument PDF 2015_09_03_č. 32_BF CONSULTING, k.s..pdf 275.89 KB
Smlouva o vedení účetnictví, daňovém poradenství a vedení mezd Smlouva o vedení účetnictví, daňovém poradenství a vedení mezd fa. BF Consulting k.s. Dokument PDF 2014_06_25_č. 15_BF Consulting, k.s..pdf 1.78 MB
Poskytnutí právní služby ze dne 3.3.2015 Poskytnutí právní služby ze dne 3.3.2015 - dodatek Dokument PDF 2015_08_31_č 29_ROWAN LEGAL s r o.pdf 624.31 KB
Smlouva o dílo Smlouva o dílo dopravněodbavovacího systému hl.m. Prahy Dokument PDF 2015_10_23_č 38_XT-CARD a s.pdf 3.01 MB
Nájemní smlouva na objekt Praha 1, Opletalova 929/22 Nájemní smlouva na objekt Praha 1, Opletalova 929/22 s hl.m. Praha Dokument PDF 2014_05_30_č 12_Hl město Praha.pdf 3.24 MB
Příprava a zavedení systému ISMS příprava a zavedení systému řízení bezpečnosti informací v rozsahu požadavků standardu ČSN ISO/IEC 27001:2014 Dokument PDF 201501191_I3 Consultants s.r.o. 3.64 MB
Smlouva o poskytnutí právních služeb Smlouva o poskytnutí právních služeb fa.ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. Dokument PDF 2014_08_11_č. 24_Rowan legal.pdf 2.36 MB
Nájem Palác Adria smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání Dokument PDF 20160106 č. 01 nájem palác ADRIA.pdf 4.48 MB
Nájem Palác Adria - dodatek Dodatek ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání Dokument PDF 20160106 č. 01 nájem palác ADRIA - Dodatek č. 1.pdf 2.69 MB
Poskytování právních služeb. Smlouva o poskytování právních služeb. Dokument PDF 20160203 č. 05 Rowan Legal - právní služby.pdf 199.75 KB
Rámcová smlouva o poskytování poradenských služeb. Poradenské služby. Dokument PDF 20160210 č. 08 rámcová smlouva Grant Thorton o poskyt. porad. služeb.pdf 258.77 KB
Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání. Nájem palác Adria. Dokument PDF 20160527 č. 28-OICT (k č.01_2016) nájem palác Adria, HLMP (TCP).pdf 347.64 KB
Pixelfield, s.r.o. Návrh Smlouvy o dílo Implementace a úpravy řešení veřejně přístupného webového portálu. Dokument PDF Návrh Smlouvy o dílo, Pixefield, s.r.o..pdf 455.45 KB
Smlouva o poskytování služeb odesílání SMS Odesílání notifikačních SMS systému Lítačka Dokument PDF Smlouva o poskytování služeb odesílání sms.pdf 240.04 KB
Rámcová smlouva o poskytování služeb Služby ČDT-INTERNET, ČDT-SERVERHOUSING Dokument PDF 20160328; 14_2016- OICT; ČD - Telematika a.s.; Rámcová smlouva o poskytování služeb, ev. č. 16_304_110; 21. 4. 2016.pdf 1.94 MB
Smlouva o nájmu parkovacích míst Nájem parkovacích míst Dokument PDF 20160302 č. 09 nájem parkovacích míst smlouva.pdf 531.87 KB
Smlouva č. 79493 o poskytování telekomunikačních služeb Telekomunikační služby Dokument PDF 20160407 č. 19_2016- OICT; Dial Telecom, a.s., Smlouva č. 79493 o poskytování telekom. služeb, produktová specif. služby PROFI INTERNET, VOIP, PRONÁJEM, aj..pdf 1,009.73 KB
Rámcová dohoda o poskytování marketingových služeb Marketingové služby Dokument PDF 63_2017_Rámcová dohoda o poskytování marketingových služeb (1).pdf 683.01 KB
Ostatní
Poskytování služeb vývoje a UX designu Dokument PDF Informace o přímém zadání_E-ZAK.pdf 173.86 KB
Poskytování vybraných SA služeb pro projekty Portál Pražana a Jednotný informační systém Poskytování vybraných služeb vývoje Dokument PDF Informace o přímém zadání_E-ZAK.pdf 171.50 KB
Informace o zahájení předběžných tržních konzultací - Dodávka včetně implementace a poskytování servisních služeb pro integrační software městského kamerového systému hlavního města Prahy Dokument PDF Informace o zahájení PTK_E-ZAK.pdf 175.83 KB
Informace zadavatele o přímém zadání veřejné zakázky Dokument PDF Informace o přímém zadání_E-ZAK.pdf 169.42 KB
UiPath Master Partner Agreement Obchodní partnerství opravňující zadavatele k nákupu software, podpory a služeb a jejich prodeji klientům zadavatele. Dokument PDF Informace o přímém zadání_E-ZAK.pdf 173.87 KB
Výzva k účasti na předběžných tržních konzultacích - Podpora cloudu v rozsahu Level 2 a 3 Společnost Operátor ICT, a.s. plánuje zajistit Podporu stávajícího cloudu v rozsahu Level 2 a Level 3 prostřednictvím zadání veřejné zakázky. V souvislosti s definováním zadávacích podmínek veřejné zakázky využívá svého zákonného oprávnění vést předběžné tržní konzultace.

Cílem společnosti je zajistit Podporu stávajícího cloudu v rozsahu Level 2 a Level 3, a to zejména v těchto činnostech:
• Azure Kubernetes Service (AKS) – PaaS
• PostgreSQL Flexible server – PaaS
• RabbitMQ
• MS SQL – PaaS
• Redis
• Virtual Machine – Linux Debian based
• Terraform
• Obecná správa v azure (síťování VPN, přístupová práva, disky, DNS, Private DNS, Azure Storage)

Soubor obsahuje Výzvu k účasti na předběžných tržních konzultacích a její Přílohu č. 1 – Dotazy na dodavatele, v níž je vymezen prostor pro doplnění odpovědí ze strany účastníků předběžných tržních konzultací.

Odpovědi na dotazy zadavatele musí účastníci předběžných tržních konzultací zasílat v písemné formě v elektronické podobě, a to buď e-mailem (e-mail: havlova.lucie@operatorict.cz) nebo datovou zprávou (ID datové schránky: 3xqfe9b), a to nejpozději do 11.6.2023.
Archiv ZIP Výzva k účasti na předběžných tržních konzultacích_Dotazy na dodavatele_Podpora cloudu Level 2 a 3.zip 263.45 KB
VÝZVA K ÚČASTI NA PŘEDBĚŽNÝCH TRŽNÍCH KONZULTACÍCH - Vývojový tým pro rozvoj mobilních aplikací pro platformy iOS a Android Společnost Operátor ICT plánuje zajistit Vývojový tým pro rozvoj mobilních aplikací pro platformy iOS a Android, prostřednictvím
zadání veřejné zakázky. V souvislosti s definováním zadávacích podmínek Veřejné zakázky využívá svého zákonného oprávnění
vést předběžné tržní konzultace.

Konzultace jsou otevřeny předem neomezenému okruhu relevantních účastníků.

Soubor obsahuje Výzvu k účasti na předběžných tržních konzultacích a její Přílohu č. 1 – Dotazy na dodavatele, v níž je vymezen prostor pro doplnění odpovědí ze strany účastníků předběžných tržních konzultací a Přílohu č. 2 popisující konečný poptávaný produkt.

Odpovědi na dotazy Zadavatele musí účastníci předběžných tržních konzultací zasílat v písemné formě v elektronické podobě,
a to buď e-mailem (e-mail: havlova.lucie@operatorict.cz) nebo datovou zprávou (ID datové schránky:
3xqfe9b), a to nejpozději do 21.7.2023.
Archiv ZIP Výzva k účasti na předběžných tržních konzultacích.zip 740.51 KB
Poskytování úklidových služeb a souvisejících dodávek Dokument PDF Informace o přímém zadání_E-ZAK.pdf 160.26 KB
VÝZVA K ÚČASTI NA PŘEDBĚŽNÝCH TRŽNÍCH KONZULTACÍCH - Zajištění a poskytování služeb odborných kapacit Společnost Operátor ICT, a.s., IČO: 027 95 281, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 19676, vedenou u Městského soudu v Praze, plánuje zahájit veřejnou zakázku, jejímž předmětem bude Zajištění a poskytování služeb odborných kapacit. Archiv ZIP PTK - Zajištění a poskytování služeb odborných kapacit.zip 202.01 KB
Informace o přímém zadání Dokument PDF Informace o přímém zadání_E-ZAK_a.pdf 160.33 KB
Informace o přímém zadání Dokument PDF Informace o přímém zadání_E-ZAK_b.pdf 159.81 KB
Informace o přímém zadání Dokument PDF Informace o přímém zadání_E-ZAK.pdf 158.28 KB
Informace o přímém zadání Dokument PDF Informace o přímém zadání_E-ZAK.pdf 158.63 KB
Informace o přímém zadání Služby vedení účetnictví Dokument PDF Informace o přímém zadání_E-ZAK.pdf 169.81 KB