Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Služby EPS pro koncové stanice
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 19.08.2021 27.08.2021 10:00
Dodávka diskového pole II
VZ malého rozsahu Zadáno 09.07.2021 22.07.2021 10:00
Poskytování služeb projektových manažerů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.05.2021 17.05.2021 10:00
Poskytnutí MS licencí a software assurance II.
nadlimitní Hodnocení 29.04.2021 04.06.2021 10:00
Zavedení systému protikorupčního managementu podle ISO 37001
VZ malého rozsahu Zadáno 21.04.2021 07.05.2021 10:00
Poskytování pojištění odpovědnosti
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.04.2021 12.05.2021 10:00
Zajištění služby vyhledávání nad jízdními řády pro mobilní aplikaci PID Lítačka II
VZ malého rozsahu Zadáno 22.03.2021 30.03.2021 10:00
Podpora a servis programového vybavení IKS ve vztahu k programovému vybavení a technologiím ECC®/IVISEC®
podlimitní Zadáno 04.03.2021 26.03.2021 10:00
Technicko-ekonomická studie realizace projektu Autonomní mobilita v hl. m. Praze
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.02.2021 01.03.2021 10:00
Poskytnutí MS licencí a software assurance
nadlimitní Zrušeno 04.01.2021 20.01.2021 10:00
Rámcová dohoda na dodávku wallboxů včetně instalace a servisní podpory
VZ malého rozsahu Zadáno 09.12.2020 17.12.2020 10:00
Podpora a servis technologií Geutebrűck v Městském kamerovém systému hl. m. Prahy
VZ malého rozsahu Zadáno 07.12.2020 15.12.2020 10:00
Podpora a servis Městského kamerového systému hlavního města Prahy – správa sítě Ethernet
VZ malého rozsahu Zadáno 27.11.2020 14.12.2020 10:00
Konzultační, poradenské a servisní služby pro Městský kamerový systém hl. m. Prahy a jeho vazby na systémy třetích stran
VZ malého rozsahu Zadáno 23.11.2020 04.12.2020 10:00
Poskytování vývojářských služeb backendu a frontendu
podlimitní Hodnocení 18.11.2020 04.12.2020 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
1 2 3  ››