Ostatní dokumentace - veřejná

Organizace: Operátor ICT, a.s.

Informace o dokumentu

Název: Specializovaná právní podpora - zjednodušený režim Z2017-015715
Popis: Tato veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném režimu ve smyslu § 129 ZZVZ.

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování specializovaných právních služeb ve vztahu k projektům realizovaným Operátorem ICT, přičemž tyto služby budou spočívat zejména v poskytování právních služeb v oblasti práva ICT a dopravní telematiky.

Zadavatel dne zahájil zadávací řízení této veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném režimu v souladu s § 129 odst. 3 písm. a) ZZVZ odesláním předběžného oznámení k uveřejnění způsobem podle § 212 ZZVZ, čímž vyzval dodavatele k vyjádření předběžného zájmu.

Zadavatel tímto dodavatele, kteří ve stanovené lhůtě vyjádřili předběžný zájem, vyzývá k podání nabídky, a to za podmínek stanovených v této zadávací dokumentaci. Zadavatel současně výslovně uvádí, že dodavatel, který ve stanovené lhůtě nevyjádřil předběžný zájem ve smyslu předchozí věty a předchozího odstavce, není oprávněn v tomto zadávacím řízení podat nabídku. Výzvy dodavatelů, kteří vyjádřili svůj předběžný zájem probíhají mimo EZAK.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 30.10.2017.

S vybraným dodavatelem bude uzavřena rámcová dohoda ve smyslu § 131 ZZVZ.

Aktuální verze souboru

Jméno souboru: Archiv ZIP Specializovaná právní podpora - zjednodušený režim.zip
Velikost: 748.62 KB
Aktuální verze souboru: 20.10.2017 10:46:32
Otisk MD5: 1c7d05f43416863e48cac187b44e6dde
Otisk SHA256: fbf6890acc120686b0cee2fd3050e0bb1bd0fb28891eb415ecf0878a107fe628