Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Zpracování studie proveditelnosti pro projekt „Inteligentní analýza dopravy“ a projekt „MaaS iD – jednotná registrace a platba za služby mobility“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.01.2021 01.02.2021 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016