Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění a poskytnutí služby Microsoft Azure prepayment
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Uzavření rámcové dohody uzavřené s jedním účastníkem zadávacího řízení na dobu určitou 3 let, na jejímž základě budou zadávány dílčí veřejné zakázky (objednávky) na zajištění a poskytnutí služby Azure prepayment v požadovaném množství jednotek pro zadavatele.
Místo plnění: Hlavní město Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.operatorict.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 08.12.2021 10:00
Datum zahájení: 27.10.2021 10:47
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Příjem elektronických nabídek: Ano (elektronické nabídky přes E-ZAK)
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):