Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Vybrané služby k technologii Geutebrűck v Městském kamerovém systému hl. m. Prahy
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajišťování vybraných služeb, spočívajících zejména v podpoře a servisu technologie Geutebrűck (dále jen „Služby“), jakožto dílčí samostatné technologie užívané hl. m. Prahou (dále jen „HMP“) v rámci Městského kamerového systému (dále jen „MKS“), a dalších propojených systémů.
Podrobná specifikace technologií a programového vybavení Geutebrűck a požadovaných Služeb je uvedena v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.operatorict.cz)
Kontakt: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.operatorict.cz)
lapackova.monika@operatorict.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 05.01.2022 10:00
Datum zahájení: 29.11.2021 20:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: