Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zajištění grafických služeb
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajišťování služeb, které spočívají v grafickém zpracování různých podkladů dle pokynů zadavatele bez bližšího určení (zejména, nikoliv však výlučně grafické návrhy, tvorba vizuálů dle zadání, letáky, tiskoviny, propagační materiály, branding, propagační a prezentační materiály, kompletní finalizace a podklady pro tisk a výrobu, či zajištění fotobanky- vždy na základě konkrétního zadání), dále speciální tiskoviny - výroční zprávy zadavatele, Smart Prague Index a Akční plán Smart Prague, to vše též v souladu s pravidly pro užití log zadavatele.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.operatorict.cz)
Kontakt: Josef Matuška
e-mail: matuska.josef@operatorict.cz
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.operatorict.cz)
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 01.11.2021 10:00
Datum zahájení: 27.09.2021 14:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: