Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka a provoz senzorických řešení pro odpadové nádoby - Část 1. – Senzorické řešení Typ I
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Část 1. – Senzorické řešení Typ I

Předmětem Části 1. – Senzorické řešení Typ I je dodávka senzorických řešení specifikovaných v příloze č. 3 ZD – Vzorový návrh smlouvy A, jejich provoz a další související plnění.

Předmět plnění je podrobněji specifikován v příloze č. 3 ZD – Vzorový návrh smlouvy A.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.operatorict.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 25.03.2022 10:00
Datum zahájení: 15.02.2022 16:30
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):