Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Monitoring mikroklimatických parametrů urbanizovaného prostředí
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je pronájem a provoz měřících zařízení za účelem monitoringu mikroklimatu. Konkrétně jde o následující plnění:
1. dodání a instalace 134 ks měřících zařízení
2. pronájem a provoz 134 ks měřících zařízení
3. provoz portálu zobrazujícího data z měřících zařízení, poskytnutí uživatelských přístupů a zaškolení uživatelů
4. deinstalace, odvoz 134 ks měřících zařízení a uvedení místa instalace do původního stavu
Místo plnění:
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.operatorict.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 27.04.2022 10:00
Datum zahájení: 05.04.2022 13:40
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):