Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka čipových karet a služeb grafické a elektronické personalizace
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka čipových karet, resp. plastových nosičů s bezkontaktním čipem, oboustranně potištěných, graficky a elektronicky personalizovaných nebo anonymních.
Technická specifikace požadovaných typů čipových karet, která tvoří součást závazného návrhu rámcové dohody dle Přílohy č. 3 zadávací dokumentace vychází ze skutečnosti, že pro bezproblémovou a plnou funkčnost systému musí být dodány karty MIFARE DESFire nebo karty s nimi v daném rozsahu plně kompatibilní.
Dodávky čipových karet budou poskytovány na základě samostatných dílčích objednávek z uzavírané rámcové dohody.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.operatorict.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 20.06.2022 12:00
Datum zahájení: 06.04.2022 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: