Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Pokročilá videoanalýza dopravního proudu
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je služba poskytování anonymizovaných statistických dopravních dat (dále jen „data“) získávaných pomocí kamer a softwaru pro pokročilou videoanalýzu dopravního proudu (dále jen „technologie“).

Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje:
a. instalaci technologie zajištěné dodavatelem ve všech zájmových oblastech určených zadavatelem a pozdější deinstalaci této technologie;
b. zajištění webového portálu (provoz, údržba a podpora) a API pro poskytování dat a poskytnutí související dokumentace;
c. poskytování dat zadavateli;
d. poskytnutí zaškolení uživatelů webového portálu,
to vše dle specifikace vyplývající z Přílohy č. 1 (Technická specifikace), č. 2 (Upřesnění technického řešení) a č. 4 (Podmínky správce místa instalace) Vzorového návrhu smlouvy, který je přílohou č. 3 výzvy.

Předmět plnění je podrobněji specifikován v příloze č. 3 výzvy – Vzorový návrh smlouvy.
Místo plnění: Hlavní město Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.operatorict.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR - pouze zveřejnění v EZAK
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 03.05.2023 12:00
Datum zahájení: 13.04.2023 09:30
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: