Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Upřesnění výsledku zadávacího řízení
Rámcová dohoda: Ne
Příkazní smlouva: Ne
Název, druh a popis předmětu
Název: Poskytování služeb podpory a rozvoje mobilní aplikace PID Lítačka
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb podpory provozu a rozvoje mobilní aplikace PID Lítačka, která zahrnuje:
• mobilní klientskou aplikaci,
• back-end systém k provozu celého řešení,
• uživatelské rozhraní pro správu systému a podporu uživatelů ze strany back-office s administračním přístupem vč. nástrojů pro reporting a statistiky,
• rozhraní směrem k ostatním systémům zadavatele vč. integrace na Multikanálový odbavovací systém
(dále souhrnně jen „Aplikace“).
Detailní specifikace požadovaného plnění je uvedena v závazném vzoru smlouvy (dále jen „Smlouva“ nebo „Závazný vzor smlouvy“), který tvoří přílohu č. 2 této zadávací dokumentace, a dále v příloze č. 1 Závazného vzoru smlouvy s názvem „Technická specifikace“.
Místo plnění: Praha
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.operatorict.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 12.03.2024 10:00
Datum zahájení: 05.02.2024 13:45
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):