Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Dodávka dvou e-shopů pro PID a IDOL a zajištění jejich provozní podpory a maintenace II.
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Účelem je sjednocení nákupu jízdného a správy a objednávání identifikátorů v rámci existujících a dnes již nevyhovujících dvou oddělených webů v rámci PID a vytvoření nového e-shopu pro potřeby IDOL, při zachování jednotné uživatelské zkušenosti a vzájemné interoperability obou systémů (sdílená uživatelská báze).

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou e-shopů pro objednání a správu uživatelských identifikátorů a nákup časového jízdného v rámci integrovaných dopravních systémů PID a IDOL. Součástí dodávky je i zajištění maintenance a provozní podpory celého řešení po dobu 12 měsíců.

Detailní specifikace výše uvedených součástí plnění je uvedena, včetně příslušných podmínek, v příloze č. 3 této Výzvy, kterou tvoří závazný vzor smlouvy (dále jen „Smlouva“ nebo „Závazný vzor smlouvy“).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.operatorict.cz)
Kontakt: Mgr. Dana Rabčanová
rabcanova.dana@operatorict.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 25.05.2020 10:00
Datum zahájení: 07.05.2020 18:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: