Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Poskytování pojištění odpovědnosti
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky je uzavření dvou pojistných smluv, jejichž cílem je zajištění pokrytí případných škod způsobených při činnosti zadavatele. Konkrétně má zadavatel zájem o uzavření smluv zajišťujících následující plnění:
1) Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti (Obecná odpovědnost)
2) Pojištění profesní odpovědnosti v oboru IT (Profesní odpovědnost)
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.operatorict.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR - pouze zveřejnění v EZAK
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 12.05.2021 10:00
Datum zahájení: 21.04.2021 16:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: