Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka a provoz senzorických řešení pro odpadové nádoby - Část 1. – Senzorické řešení Typ I
Odesílatel Tomáš Houdek
Organizace odesílatele Operátor ICT, a.s. [IČO: 02795281]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 02.12.2021 10:24:49
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k Vaší žádosti bylo zveřejněno v záložce zadávací dokumentace v kartě veřejné zakázky Dodávka a provoz senzorických řešení pro odpadové nádoby.