Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka a provoz senzorických řešení pro odpadové nádoby - Část 1. – Senzorické řešení Typ I
Odesílatel Tomáš Houdek
Organizace odesílatele Operátor ICT, a.s. [IČO: 02795281]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.03.2022 17:47:24
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážený dodavateli, vysvětlení zadávací dokumentace k Vašemu dotazu je zveřejněno v kartě VZ Dodávka a provoz senzorických řešení pro odpadové nádoby - Zadávací dokumentace.