Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Monitoring mikroklimatických parametrů urbanizovaného prostředí
Odesílatel Tomáš Houdek
Organizace odesílatele Operátor ICT, a.s. [IČO: 02795281]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.04.2022 16:46:50
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážený dodavateli, vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k Vaší žádosti bylo uveřejněno v kartě zadávací dokumentace.