Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vývoj, provoz a rozvoj Intermodálního plánovače trasy
Odesílatel Tomáš Houdek
Organizace odesílatele Operátor ICT, a.s. [IČO: 02795281]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.06.2020 16:21:22
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace k Vaší žádosti bylo uveřejněno v záložce Zadávací dokumentace.