Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění služby vyhledávání nad jízdními řády pro mobilní aplikaci PID Lítačka II
Odesílatel Monika Lapáčková
Organizace odesílatele Operátor ICT, a.s. [IČO: 02795281]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.03.2021 22:46:10
Předmět Výzva

Vážení,

tímto Vám zasílám výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku "Zajištění služby vyhledávání nad jízdními řády pro mobilní aplikaci PID Lítačka II".
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 30.03.2021.
Veškeré podrobnosti naleznete v přílohách.

S pozdravem
Monika Lapáčková
OICT


Přílohy
- VZ Výzva k podání nabídek_final_podpis.pdf (790.62 KB)
- Př_1_Krycí list.docx (58.74 KB)
- Př_2_ČP.docx (58.50 KB)
- PŘ_3_Smlouva_final.docx (163.49 KB)
- P4_Funkční a technické požadavky.pdf (457.62 KB)