Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka diskového pole II
Odesílatel Monika Lapáčková
Organizace odesílatele Operátor ICT, a.s. [IČO: 02795281]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.07.2021 18:11:14
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Vážení dodavatelé,

tímto vás informuji o doplnění zadávací dokumentace, kterou zadavatel uvádí v přiloženém dokumentu.
Věnujte prosím zvýšenou pozornost, neboť se mění i příloha k Výzvě - Závazný vzor smlouvy.

Děkuji.

S pozdravem
Monika Lapáčková
Operátor ICT, a.s.


Přílohy
- Doplnění ZD č. 1[49].pdf (292.28 KB)
- VZ Výzva k podání nabídek_15072021.docx (47.06 KB)
- P3_Závazný vzor smlouvy_15072021.docx (80.79 KB)