Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Garantovaná doba rychlosti dodání servisních dílů a prvků pro zajištění provozuschopnosti technologie a SW aplikací specifikovaných v příloze č. 1 (v hodinách, udaná hodnota nepřesáhne 48 hodin a nesmí být rovna 0)
Jednotka: hodina
Popis:
(nepovinné)
Parametry kritéria
Typ: číselná hodnota
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 10 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

48 nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět