Detail kritéria hodnocení

Informace o kritériu
Název: Cena za 1 člověkohodinu poskytování objednávkových Služeb servisního charakteru, a to v Kč bez DPH
Jednotka: 1 člověkohodina
Popis:
(nepovinné)
Za nejvhodnější nabídku v rámci každého dílčího hodnotícího kritéria bude považována nabídka s nejnižší hodnotou v rámci dílčího hodnotícího kritéria.
Parametry kritéria
Typ: cena
Povaha: kvantitativní - číselná hodnota kritéria je převzata z nabídky
Orientace: sestupně nákladové kritérium - klesající, nižší je lepší
Váha v celkovém hodnocení: 15 %
Kritérium je tvořeno cenovými položkami: Ne
Interval omezení hodnot: NENASTAVENO nepřekročitelné číselné minimum

NENASTAVENO nepřekročitelné číselné maximum
Zadaná hodnota kritéria musí být násobkem: NENASTAVENO
Metoda porovnání hodnot nabídek v rámci kritéria
zpět