Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Provoz a rozvoj mobilní aplikace pro Prague Visitor Pass
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této části 2. veřejné zakázky Provoz a rozvoj mobilní aplikace pro Prague Visitor Pass je zajištění dalšího provozu stávajícího systému mobilní aplikace PVP (Aplikace) včetně všech jejích součástí a řešení incidentů, výpadků, či jiného omezení kvality služby a zajištění bezproblémového běhu všech komponent řešení.
Předpokládaný rozsah služby
• podpora provozu klientské mobilní aplikace Android,
• podpora provozu klientské mobilní aplikace iOS,
• podpora provozu BE,
a poskytování služeb rozvoje Aplikaci.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.operatorict.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 22.09.2022 10:00
Datum zahájení: 05.09.2022 15:00
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: