Veřejná zakázka: Provoz a rozvoj Prague Visitor Pass

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 197
Systémové číslo: P22V00000020
Evidenční číslo zadavatele: Z2017-000286
Datum zahájení: 05.09.2022

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provoz a rozvoj Prague Visitor Pass
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (jako samostatná zadávací řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění části 1. veřejné zakázky Provoz a rozvoj webového řešení pro Prague Visitor Pass je zajištění dalšího provozu stávajícího systému PVP k jeho modulům:
• webový portál,
• e-shop,
• redakční systém k provozu celého řešení, pro správu systému a podporu uživatelů ze strany back-office s administračním přístupem a poskytování služeb rozvoje tohoto Webového řešení.

Předmětem plnění této části 2. veřejné zakázky Provoz a rozvoj mobilní aplikace pro Prague Visitor Pass je zajištění dalšího provozu stávajícího systému mobilní aplikace PVP (Aplikace) včetně všech jejích součástí a řešení incidentů, výpadků, či jiného omezení kvality služby a zajištění bezproblémového běhu všech komponent řešení.
Předpokládaný rozsah služby
• podpora provozu klientské mobilní aplikace Android,
• podpora provozu klientské mobilní aplikace iOS,
• podpora provozu BE,
(dále souhrnně jen „Provoz mobilní aplikace“), a poskytování služeb rozvoje Aplikaci.

Zadavatel v souladu s ust. § 101 odst. 2 ZZVZ stanovuje, že dodavatelé mohou podat nabídku bez omezení do obou částí veřejné zakázky, tj. do jedné části veřejné zakázky i do dvou částí veřejné zakázky.

Dodavatel upozorňuje, že části Příloh č. 1 závazných vzorů smluv, Technická specifikace, které jsou přílohou č. 3 výzev, obsahují důvěrné informace. Tyto část zadávacích dokumentací budou poskytnuty dodavatelům pouze na základě žádosti a oproti předložení podepsané dohody o mlčenlivosti (dále jen „NDA“). Vzory NDA, tvořící přílohu č. 4 výzev, jsou zpřístupněny dodavatelům společně s ostatními částmi zadávacích dokumentací.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: převážně zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 800 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Operátor ICT, a.s.
 • IČO: 02795281
 • Poštovní adresa:
  Dělnická 213/12
  17000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-000286

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.operatorict.cz)

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Formuláře

URL odkazy