Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Podpora a servis programového vybavení IKS ve vztahu k programovému vybavení a technologiím ECC®/IVISEC®
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění této veřejné zakázky je podpora a servis programového vybavení Integrovaného kamerového systému hlavního města Prahy (IKS HMP) ve vztahu k programovému vybavení a technologiím ECC®/IVISEC® pro období od 1. 4. 2021 do 31.01.2022.
Detailní specifikace služeb a dalších součástí plnění je uvedena, včetně příslušných podmínek, v příloze č. 2 zadávací dokumentace, kterou tvoří závazný vzor smlouvy (dále jen „Smlouva“ nebo „Závazný vzor smlouvy“) a jejích přílohách.
Zadavatel v souladu s § 36 odst. 4 ZZVZ uvádí, že Přílohu č. 5 této Zadávací dokumentace „Funkční a technické požadavky“, resp. Technickou specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 Závazného vzoru smlouvy, zpracovávala osoba odlišná od zadavatele, resp. ve spolupráci se zadavatelem:
Název: Z.L.D. s.r.o.
Sídlo: Vánková 796/6, Čimice, 181 00 Praha 8
IČO: 25631365
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.operatorict.cz)
Kontakt: Monika Lapáčková
email: lapackova.monika@operatorict.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 25.03.2021 10:00
Datum zahájení: 04.03.2021 22:00