Veřejná zakázka: Podpora a servis programového vybavení IKS ve vztahu k programovému vybavení a technologiím ECC®/IVISEC®

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 144
Systémové číslo: P21V00000005
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 04.03.2021
Nabídku podat do: 26.03.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Podpora a servis programového vybavení IKS ve vztahu k programovému vybavení a technologiím ECC®/IVISEC®
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je podpora a servis programového vybavení Integrovaného kamerového systému hlavního města Prahy (IKS HMP) ve vztahu k programovému vybavení a technologiím ECC®/IVISEC® pro období od 1. 4. 2021 do 31.01.2022.
Detailní specifikace služeb a dalších součástí plnění je uvedena, včetně příslušných podmínek, v příloze č. 2 zadávací dokumentace, kterou tvoří závazný vzor smlouvy (dále jen „Smlouva“ nebo „Závazný vzor smlouvy“) a jejích přílohách.
Zadavatel v souladu s § 36 odst. 4 ZZVZ uvádí, že Přílohu č. 5 této Zadávací dokumentace „Funkční a technické požadavky“, resp. Technickou specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 Závazného vzoru smlouvy, zpracovávala osoba odlišná od zadavatele, resp. ve spolupráci se zadavatelem:
Název: Z.L.D. s.r.o.
Sídlo: Vánková 796/6, Čimice, 181 00 Praha 8
IČO: 25631365

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 350 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Operátor ICT, a.s.
 • IČO: 02795281
 • Poštovní adresa:
  Dělnická 213/12
  17000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-000286

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.operatorict.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky