Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Podpora a servis programového vybavení IKS ve vztahu k programovému vybavení a technologiím ECC®/IVISEC®
Odesílatel Monika Lapáčková
Organizace odesílatele Operátor ICT, a.s. [IČO: 02795281]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.03.2021 12:52:15
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 2

Dobrý den,

tímto Vám oznamuji Změnu ZD - úprava administrativní chyby ve Smlouvě, bez vlivu na okruh dodavatelů.
Za účelem dodržení zákonných lhůt však zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 26.3.2021 do 10 hod.

S pozdravem
Monika Lapáčková
OICT


Přílohy
- Vysvětlení změna a doplnění zadávací dokumentace č. 2.pdf (307.58 KB)
- P2_Závazný vzor smlouvy 22032021_anonym.docx (123.80 KB)