Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zavedení systému protikorupčního managementu podle ISO 37001
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb poradenství v rámci projektu Zavedení systému protikorupčního managementu podle ISO 37001 ve společnosti Operátor ICT, a.s. Nedílnou součástí služeb je zejména:
Fáze 1 - Analytická činnost
- zpracování analýzy výchozího stavu oproti požadavkům ISO 37001 (rozdílová analýza, GAP analýza apod.),
- analýza rizik procesu zavádění systému protikorupčního managementu podle ISO 37001
Fáze 2 - Implementační činnost
- kooperace při úpravě stávajících a tvorbě nových strategických dokumentů a interních předpisů dle požadavků zadavatele,
- kooperace při vzdělávání zaměstnanců, tvorba strategie a školicích materiálů dle ISO 37001,
Fáze 3 - Auditní činnost
- audit připravenosti na certifikaci dle ISO 37001, dokumentace auditu, provedení auditu, stanovení nápravných opatření
Konzultační činnost a poskytování poradenství v rámci certifikačního procesu.
- v průběhu celého procesu dle ad hoc požadavků zadavatele.
Předmětem plnění nejsou související právní služby.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.operatorict.cz)
Kontakt: Monika Lapáčková
e-mail: lapackova.monika@operatorict.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 07.05.2021 10:00
Datum zahájení: 21.04.2021 18:50
Elektronické nabídky a žádosti o účast
Odtajnění el. nabídek (žádostí o účast):