Veřejná zakázka: Zavedení systému protikorupčního managementu podle ISO 37001

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 152
Systémové číslo: P21V00000013
Datum zahájení: 21.04.2021
Nabídku podat do: 07.05.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Zavedení systému protikorupčního managementu podle ISO 37001
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění služeb poradenství v rámci projektu Zavedení systému protikorupčního managementu podle ISO 37001 ve společnosti Operátor ICT, a.s. Nedílnou součástí služeb je zejména:
Fáze 1 - Analytická činnost
- zpracování analýzy výchozího stavu oproti požadavkům ISO 37001 (rozdílová analýza, GAP analýza apod.),
- analýza rizik procesu zavádění systému protikorupčního managementu podle ISO 37001
Fáze 2 - Implementační činnost
- kooperace při úpravě stávajících a tvorbě nových strategických dokumentů a interních předpisů dle požadavků zadavatele,
- kooperace při vzdělávání zaměstnanců, tvorba strategie a školicích materiálů dle ISO 37001,
Fáze 3 - Auditní činnost
- audit připravenosti na certifikaci dle ISO 37001, dokumentace auditu, provedení auditu, stanovení nápravných opatření
Konzultační činnost a poskytování poradenství v rámci certifikačního procesu.
- v průběhu celého procesu dle ad hoc požadavků zadavatele.
Předmětem plnění nejsou související právní služby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Operátor ICT, a.s.
 • IČO: 02795281
 • Poštovní adresa:
  Dělnická 213/12
  17000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-000286

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.operatorict.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky