Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zavedení systému protikorupčního managementu podle ISO 37001
Odesílatel Monika Lapáčková
Organizace odesílatele Operátor ICT, a.s. [IČO: 02795281]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.04.2021 18:50:24
Předmět Výzva k podání nabídek

Vážení,

tímto Vám zasílám výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku s názvem Zavedení systému protikorupčního managementu podle ISO 37001. Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 4.5.2021 do 10:00 hod.

S pozdravem
Monika Lapáčková
Operátor ICT, a.s.


Přílohy
- Výzva k podání nabídek2[92].pdf (540.93 KB)
- Příloha č. 1_Smlouva.docx (84.21 KB)
- Příloha č. 2_Krycí list.docx (66.43 KB)
- Příloha č. 3_čestné prohlášení.docx (64.76 KB)