Zakázka: Oznámení o předběžném tržním průzkumu pro realizaci společného projektu vývoje a dodávky zákaznického řešení v oblasti evidence, pasportizace a správy životního cyklu telematických a ICT zařízení

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 147
Systémové číslo: P21V00000008
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.03.2021
Žádost o účast podat do: 29.03.2021 00:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Oznámení o předběžném tržním průzkumu pro realizaci společného projektu vývoje a dodávky zákaznického řešení v oblasti evidence, pasportizace a správy životního cyklu telematických a ICT zařízení
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Sdružení společností Operátor ICT, a.s., IČO: 02795281, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, a Technologie hlavního města Prahy, a.s., IČO: 25672541, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 („Sdružení dodavatelů“) pro realizaci společného projektu vývoje a dodávky zákaznického řešení v oblasti evidence, pasportizace a správy životního cyklu telematických a ICT zařízení hledá technologického partnera, který by poskytl své aplikační know-how a odborné lidské zdroje v oblasti vývoje software, analýzy a programování. Technologický partner bude poddodavatelem, nebo členem Sdružení dodavatelů ve vedlejší roli účastníka sdružení.

Sdružení dodavatelů za účelem výběru vhodného technologického partnera a za účelem spolupráce při podání budoucí nabídky vyhlásilo tento předběžný tržní průzkum.

Předběžný tržní průzkum se uskuteční dle principů předběžných tržních konzultací dle § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (ZZVZ). Sdružení dodavatelů vystupuje jako potenciální dodavatel veřejné zakázky, předběžný tržní průzkum se tedy neřídí přímo ZZVZ. S ohledem na to, že jediným akcionářem obou členů Sdružení dodavatelů je hlavní město Praha, má Sdružení dodavatelů nicméně zájem na transparentním, nediskriminačním a férovém průběhu předběžného tržního průzkumu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ

Zadavatel

 • Úřední název: Operátor ICT, a.s.
 • IČO: 02795281
 • Poštovní adresa:
  Dělnická 213/12
  17000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-000286

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dělnická 213/12
17000 Praha

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky