Veřejná zakázka: Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti (Obecná odpovědnost)

Informace o části veřejné zakázky

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 150
Jedná se o část veřejné zakázky: Poskytování pojištění odpovědnosti

Název a popis předmětu

  • Název: Pojištění odpovědnosti z provozní činnosti (Obecná odpovědnost)

Stručný popis předmětu:
Toto plnění má zahrnovat obecnou odpovědnost za újmu a odpovědnost za újmu způsobenou provozní činností. Podrobnější podmínky Obecné odpovědnosti jsou uvedeny v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 výzvy.


Předpokládaná hodnota

  • 400 000 Kč bez DPH

Místo plnění

  • Hlavní město Praha

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy