Veřejná zakázka: Specializovaná právní podpora

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 27
Systémové číslo: P17V00000014
Evidenční číslo zadavatele: Z2017-015715
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-015715
Datum zahájení: 25.07.2017
Nabídku podat do: 30.10.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Specializovaná právní podpora
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Tato veřejná zakázka je zadávána ve zjednodušeném režimu ve smyslu § 129 ZZVZ.

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování specializovaných právních služeb ve vztahu k projektům realizovaným Operátorem ICT, přičemž tyto služby budou spočívat zejména v poskytování právních služeb v oblasti práva ICT a dopravní telematiky.

Zadavatel dne zahájil zadávací řízení této veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném režimu v souladu s § 129 odst. 3 písm. a) ZZVZ odesláním předběžného oznámení k uveřejnění způsobem podle § 212 ZZVZ, čímž vyzval dodavatele k vyjádření předběžného zájmu.

Zadavatel tímto dodavatele, kteří ve stanovené lhůtě vyjádřili předběžný zájem, vyzývá k podání nabídky, a to za podmínek stanovených v této zadávací dokumentaci. Zadavatel současně výslovně uvádí, že dodavatel, který ve stanovené lhůtě nevyjádřil předběžný zájem ve smyslu předchozí věty a předchozího odstavce, není oprávněn v tomto zadávacím řízení podat nabídku. Výzvy dodavatelů, kteří vyjádřili svůj předběžný zájem probíhají mimo EZAK.

Lhůta pro podání nabídek končí dne 30.10.2017.

S vybraným dodavatelem bude uzavřena rámcová dohoda ve smyslu § 131 ZZVZ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - řízení pro zadání ve zjednodušeném režimu
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Operátor ICT, a.s.
 • IČO: 02795281
 • Poštovní adresa:
  Dělnická 213/12
  17000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-000286

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 - 8. patro

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky