Veřejná zakázka: Poskytování tokenizačního řešení pro bezkontaktní platby v rámci Multikanálového odbavovacího systému

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 28
Systémové číslo: P17V00000015
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-029318
Datum zahájení: 20.10.2017
Nabídku podat do: 27.11.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování tokenizačního řešení pro bezkontaktní platby v rámci Multikanálového odbavovacího systému
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je umožnění elektronických plateb jízdného prostřednictvím bankovních platebních karet a partnerských karet v prostředí elektronického systému plateb a odbavení cestujících (dále jen „Systém“) v rámci Multikanálového odbavovacího systému (dále jen „MOS“), a poskytování Služeb tokenizace vč. údržby, provozu, správy a rozvoje tohoto Systému. Předmět této veřejné zakázky zahrnuje zejména následující části:
• návrh API pro komunikaci mezi systémem MOS a Systémem dodavatele a dalších třetích osob;
• vytvoření, dodání a zprovoznění předmětu plnění v prostředí dodavatele a na místech daných smluvními podmínkami, včetně zajištění interakce se zdroji dat zadavatele či třetích osob;
• poskytování Služeb tokenizace po uvedení Systému do provozu;
• pronájem a údržba registračních terminálů v určených lokacích;
• poskytnutí služeb rozvoje Systému, a to na základě požadavků zadavatele.
Detailní specifikace výše uvedených součástí plnění je uvedena, včetně příslušných podmínek, v příloze č. 2 zadávací dokumentace, kterou tvoří závazný vzor smlouvy (dále jen „Smlouva“ nebo „Závazný vzor smlouvy“) a v příloze č. 5 zadávací dokumentace s názvem „Funkční a technické požadavky“.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 21 240 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Operátor ICT, a.s.
 • IČO: 02795281
 • Poštovní adresa:
  Dělnická 213/12
  17000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-000286

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, budova GEMINI A, 3. patro, a to v pracovních dnech od 9:00 do 18:00

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky