Zakázka: Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na Výběr radiových stanic

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 33
Systémové číslo: P18V00000004
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 21.06.2018
Nabídku podat do: 29.06.2018 10:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na Výběr radiových stanic
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V souladu s ust. § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, OICT vyhlašuje veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku (dále jen „veřejná soutěž“) na uzavření smlouvy s provozovateli radiových stanic, pro zajištění rozhlasového vysílání na vybraných úsecích pozemních komunikací.

Předmětem veřejné soutěže je výběr subjektů oprávněných užívat radiové frekvence prostřednictvím zařízení pro provoz rozhlasového vysílání na vybraných úsecích pozemních komunikacích, která jsou vymezena v Příloze č. 1 k Výzvě (dále jen „Zařízení“).

Předmětná Zařízení jsou ve vlastnictví Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO: 034 47 286, DIČ: CZ03447286, se sídlem Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20059. Vyhlašovatel je jejich oprávněným uživatelem na základě smlouvy uzavřené s vlastníkem.

Provoz rozhlasového vysílání bude zahájen v závislosti na technické připravenosti místa plnění (předpoklad červenec 2018) a bude probíhat po dobu čtyř (4) let od data zahájení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jiný
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ

Zadavatel

 • Úřední název: Operátor ICT, a.s.
 • IČO: 02795281
 • Poštovní adresa:
  Dělnická 213/12
  17000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-000286

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, budova BC Rosmarin, 8. patro, osobní doručení v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hod.

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy