Zakázka: Opakovaná veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na Výběr radiových stanic

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 36
Systémové číslo: P18V00000007
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 25.10.2018
Nabídku podat do: 12.11.2018 09:00
Datum zrušení: 04.05.2023

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Opakovaná veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na Výběr radiových stanic
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné soutěže je výběr subjektů oprávněných užívat radiové frekvence prostřednictvím zařízení pro provoz rozhlasového vysílání na vybraných úsecích pozemních komunikacích, která jsou vymezena v Příloze č. 1 k této Výzvě (dále jen „Zařízení“).

Předmětná Zařízení jsou ve vlastnictví Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO: 034 47 286, DIČ: CZ03447286, se sídlem Řásnovka 770/8, Staré Město, 110 00 Praha 1, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 20059. Vyhlašovatel je jejich oprávněným uživatelem na základě smlouvy uzavřené s vlastníkem.

Provoz rozhlasového vysílání bude zahájen v závislosti na technické připravenosti místa plnění (předpoklad listopad 2018 dle časového průběhu řízení) a bude probíhat po dobu čtyř (4) let od data zahájení.

Vzhledem ke skutečnosti, že tato Výzva je opakovaná a v minulosti již došlo k vysoutěžení 3 vítězných navrhovatelů, je v této opakované Výzvě počet vítězných navrhovatelů, se kterými bude uzavřena smlouva, omezen na 2 navrhovatele. Vyhlašovatel upozorňuje, že mimo předchozí Výzvu je předem znám další subjekt – stanice - pro provoz rozhlasového vysílání, a to: Radiožurnál, Český rozhlas, IČO: 452 45 053, se sídlem Praha 2, Vinohrady, Vinohradská 1409/12, zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o Českém rozhlasu“).

Vyhlašovatel tímto (s ohledem na znění zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, v z.p.p. – dále jen „zákon o RTV“, který předpokládá pluralitu rozhlasového a televizního vysílání tím, že omezuje maximální počty licencí pro jednu fyzickou/právnickou osobu) omezuje maximální počet stanic, pro které navrhovatel (provozovatel) může podat nabídku, a to na maximálně dvě (2) stanice.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jiný
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ

Zadavatel

 • Úřední název: Operátor ICT, a.s.
 • IČO: 02795281
 • Poštovní adresa:
  Dělnická 213/12
  17000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-000286

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 - 8. patro

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků