Veřejná zakázka: Specializovaná právní podpora II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocení zakázky.
DBID: 40
Systémové číslo VZ: P19V00000001
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-009703
Datum zahájení: 30.04.2019
Nabídku podat do: 27.05.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

  • Název: Specializovaná právní podpora II
  • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování specializovaných právních služeb ve vztahu k projektům realizovaným Operátorem ICT, přičemž tyto služby budou spočívat zejména v poskytování právních služeb v oblasti práva ICT a dopravní telematiky.
Tyto právní služby budou poskytovány zejména formou:
• kontroly a zpracování smluv a dalších listin,
• zpracovávání analýz, právních rozborů a stanovisek,
• poskytování právních porad a konzultací,
• komplexního právního poradenství zadavateli při přípravě podkladů pro zadávání veřejných zakázek či v souvislosti se zadávanými veřejnými zakázkami, vč. administrace vybraných řízení,
• zastupování zadavatele při jednáních souvisejících s výše uvedenou agendou.

Zakázka je řešena ve zjednodušeném režimu. Z důvodu elektronického příjmu nabídek zadavatel uveřejňuje na EZAK ve formě otevřeného řízení, nicméně závazné jsou pokyny dle ZD.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

  • Druh řízení: otevřené řízení
  • Režim veřejné zakázky: podlimitní
  • Předpokládaná hodnota: 5 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

  • Úřední název: Operátor ICT, a.s.
  • IČO: 02795281
  • Poštovní adresa:
    Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7 - 8. patro

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.operatorict.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy