Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zajištění služby vyhledávání nad jízdními řády pro mobilní aplikaci PID Lítačka
Odesílatel Monika Lapáčková
Organizace odesílatele Operátor ICT, a.s. [IČO: 02795281]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.08.2019 19:59:25
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č. 1

Včetně prodloužení lhůty pro podání nabídek do 21.8.2019 do 10 hod.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (411.13 KB)