Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Čtyřpólové dobíjení elektrobusů – zpracování technicko-věcné specifikace
Odesílatel nahalka@operatorict.cz
Organizace odesílatele Operátor ICT, a.s. [IČO: 02795281]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.11.2020 13:26:50
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

1. Zadavatel v rámci požadavku na Projektový tým požaduje v bodu 7 Výzvy k podání nabídek pracovníka na pozici: Právní specialista / právník – přičemž tato osoba splňuje daný kvalifikační předpoklad, pokud má:
 Vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu právnického směru.
 Prokazatelná praxe při realizaci minimálně jedné zakázky spočívající ve zpracování technické dokumentace, technické proveditelnosti řešení v tématu mobility / dopravní infrastruktury

Pro úplnost zadavatel uvádí, že bude akceptovat jakoukoliv participaci osoby v pozici právníka na straně dodavatele či zadavatele, která se týká přípravy či revize zadávací dokumentace veřejné zakázky v řešení tématu mobility/dopravní infrastruktury.

Na tomto požadavku zadavatel trvá.

2. V příloze č. 4 k Výzvy, konkrétně v čl. VIII. odst. 1 byla opravena chyba v roce realizace první částí na rok 2021.


Přílohy
- Vysvětlení ZD.docx (14.56 KB)
- Vysvětlení ZD.docx (14.56 KB)

Původní zpráva

Datum 13.11.2020 12:13:53
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Po prostudování zadávacích podmínek zakázky malého rozsahu s názvem „Čtyřpólové dobíjení elektrobusů – zpracování technicko-věcné specifikace“ Vás žádáme o jejich vysvětlení.

V bodě 3. Výzvy k podání nabídky Splnění technické kvalifikace Zadavatel u osoby projektového týmu na pozici „Právní specialista / právník“ požaduje „Prokazatelná praxe při realizaci minimálně jedné zakázky spočívající ve zpracování technické dokumentace, technické proveditelnosti řešení v tématu mobility / dopravní infrastruktury.“
S ohledem na charakter prací, které má tato osoba v týmu zajišťovat tj. právní poradenství považujeme požadovanou praxi za chybně nastavenou, neboť není obvyklé aby právníci zpracovávali technické dokumentace a navrhovali technické řešení.
Žádáme Zadavatele o úpravu znění požadavku na technickou kvalifikaci Právního specialisty/právníka.

Ve článku VIII.ZPŮSOB PLNĚNÍ SLUŽEB A PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ uvedeném v návrhu smlouvy o poskytování služeb je chybně uveden v bodě 3. Termín plnění fáze 1 tj. nejpozději do 30.4.2020.
Žádáme Zadavatele o opravu termínu plnění fáze 1 v návrhu smlouvy o poskytování služeb.