Veřejné zakázky Operátor ICT, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Operátor ICT, a.s.
IČO: 02795281
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-000286

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka Campus switchů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 27.09.2022 10.10.2022 10:00
Dodávka personálního, mzdového a docházkového systému
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2022 30.09.2022 10:00
Dodávka HSM serverů a obslužného SW
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.09.2022 29.09.2022 10:00
Poskytování služeb mzdového účetnictví
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.09.2022 21.09.2022 10:00
Provoz a rozvoj mobilní aplikace pro Prague Visitor Pass
podlimitní Hodnocení 05.09.2022 22.09.2022 10:00
Provoz a rozvoj webového řešení pro Prague Visitor Pass
podlimitní Hodnocení 05.09.2022 21.09.2022 10:00
Provoz a rozvoj Prague Visitor Pass
podlimitní Zadávání 05.09.2022
Poskytování služeb konektivity
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.06.2022 16.06.2022 10:00
Dodávka čipových karet a služeb grafické a elektronické personalizace
nadlimitní Hodnocení 06.04.2022 20.06.2022 12:00
Dodávka a provoz senzorických řešení pro odpadové nádoby - Část 2. – Senzorické řešení Typ II
nadlimitní Hodnocení 15.02.2022 25.03.2022 10:00
Dodávka a provoz senzorických řešení pro odpadové nádoby - Část 1. – Senzorické řešení Typ I
nadlimitní Hodnocení 15.02.2022 25.03.2022 10:00
Dodávka a provoz senzorických řešení pro odpadové nádoby
nadlimitní Zadávání 15.02.2022
Poskytování vývojářských služeb backendu a frontendu
podlimitní Hodnocení 18.11.2020 04.12.2020 10:00
Zajištění služby vyhledávání nad jízdními řády pro mobilní aplikaci PID Lítačka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.08.2019 21.08.2019 10:00
Validační zařízení pro Prague Visitor Pass
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.07.2019 07.08.2019 10:00
všechny zakázky