Veřejné zakázky Operátor ICT, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Operátor ICT, a.s.
IČO: 02795281
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-000286

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Zajištění podpory provozu a rozvoje sady chytrých cyklistických aplikací „Na kole Prahou“
nadlimitní Příjem nabídek 12.10.2021 02.11.2021 10:00
Zajištění grafických služeb
nadlimitní Příjem nabídek 27.09.2021 01.11.2021 10:00
Poskytování služeb v oblasti IT - Část 2. - Poskytování služeb enterprise architektury a business analýzy
nadlimitní Hodnocení 21.09.2021 22.10.2021 10:00
Poskytování služeb v oblasti IT - Část 1. - Poskytování služeb solution architektury a IT analýzy
nadlimitní Hodnocení 21.09.2021 22.10.2021 10:00
Poskytování služeb v oblasti IT
nadlimitní Zadávání 21.09.2021
Poskytování služeb projektových manažerů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 04.05.2021 17.05.2021 10:00
Poskytování pojištění odpovědnosti
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.04.2021 12.05.2021 10:00
Technicko-ekonomická studie realizace projektu Autonomní mobilita v hl. m. Praze
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.02.2021 01.03.2021 10:00
Poskytování vývojářských služeb backendu a frontendu
podlimitní Hodnocení 18.11.2020 04.12.2020 10:00
Zajištění služby vyhledávání nad jízdními řády pro mobilní aplikaci PID Lítačka
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 05.08.2019 21.08.2019 10:00
Validační zařízení pro Prague Visitor Pass
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.07.2019 07.08.2019 10:00
Opakovaná veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na Výběr radiových stanic
mimo režim ZZVZ Zadávání 25.10.2018 12.11.2018 09:00
Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku na Výběr radiových stanic
mimo režim ZZVZ Zadávání 21.06.2018 29.06.2018 10:00
všechny zakázky