Veřejné zakázky Operátor ICT, a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Operátor ICT, a.s.
IČO: 02795281
ID profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-000286

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Poskytnutí Gitlab licencí
podlimitní Příjem nabídek 17.04.2024 03.05.2024 10:00
Zajištění služby vyhledávání nad jízdními řády pro mobilní aplikaci PID Lítačka IV
nadlimitní Příjem nabídek 05.04.2024 08.05.2024 10:00
Poskytování služeb podpory a rozvoje mobilní aplikace PID Lítačka
nadlimitní Hodnocení 05.02.2024 12.03.2024 10:00
Auditorské služby pro účetní období 2023 a 2024
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.05.2023 08.06.2023 10:00
všechny zakázky