Veřejná zakázka: Poskytnutí odborných kapacit v oblasti správy a provozu datových center

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 126
Systémové číslo: P20V00000041
Datum zahájení: 30.07.2020
Nabídku podat do: 10.08.2020 00:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytnutí odborných kapacit v oblasti správy a provozu datových center
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem Veřejné zakázky je poskytnutí odborníků dle dílčích objednávek na spolupráci se zadavatelem při řešení incidentů a požadavků v rámci projektu Transformace správy a provozu datových center HMP zadavatele.

Konkrétně jde o zajištění a poskytování odborných kapacit pro poskytování služeb u zadavatele v rozsahu zadavatelem specifikovaných rolí po dobu trvání rámcové dohody na plnění veřejné zakázky.

V rámci výběrového řízení zadavatel vybere dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a s tím uzavře rámcovou dohodu na plnění veřejné zakázky. Ceny uvedené v rámcové dohodě na plnění veřejné zakázky (rámcové dohodě) budou odpovídat nabídkovým cenám uvedeným v nabídce vybraného dodavatele.

Předmět plnění je podrobněji specifikován v příloze č. 2 této výzvy – Vzorový návrh rámcové dohody, zejména její příloze č. 1 – Požadavky na poskytování služeb.

Vyhrazená změna závazku: Zadavatel si vyhrazuje právo změnit dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky v případě, že dojde k odstoupení zadavatele od rámcové dohody na plnění veřejné zakázky z důvodu uvedeného v čl. VIII. odst. 8.4, čl. VIII. odst. 8.6 přílohy č. 2 této výzvy – Vzorový návrh rámcové dohody nebo v případě, že dojde k výpovědi nebo k odstoupení zadavatele od rámcové dohody na plnění veřejné zakázky z důvodu uvedeného v ust. § 223 odst. 2 ZZVZ. V takovém případě je zadavatel oprávněn uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s účastníkem, který se po hodnocení umístil jako druhý v pořadí za vybraným dodavatelem, popř. s účastníkem, který se umístil jako třetí v pořadí, odmítne-li druhý v pořadí rámcovou dohodu na plnění veřejné zakázky podepsat. Při změně dodavatele bude rámcová dohoda na plnění veřejné zakázky uzavřena s nabídkovými cenami vybraného dodavatele.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Operátor ICT, a.s.
 • IČO: 02795281
 • Poštovní adresa:
  Dělnická 213/12
  17000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-000286

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.operatorict.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků