Veřejná zakázka: Pokročilá videoanalýza dopravního proudu

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 238
Systémové číslo: P23V00000016
Evidenční číslo zadavatele: Z2017-000286
Datum zahájení: 19.12.2023
Nabídku podat do: 12.01.2024 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Pokročilá videoanalýza dopravního proudu
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je služba poskytování anonymizovaných statistických dopravních dat (dále jen „data“) získávaných pomocí kamer a softwaru pro pokročilou videoanalýzu dopravního proudu (dále jen „technologie“).

Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje:
a. zajištění technologie dodavatelem k instalaci a deinstalaci této technologie zadavatelem v určených zájmových lokalitách;
b. zajištění webového portálu (provoz, údržba a podpora) a API pro poskytování dat a poskytnutí související dokumentace;
c. poskytování dat zadavateli;
d. poskytnutí zaškolení uživatelů webového portálu;
to vše dle specifikace vyplývající z Přílohy č. 1 (Technická a funkční specifikace) a č. 2 (Upřesnění technického řešení) Vzorového návrhu smlouvy, který je přílohou č. 3 této výzvy.

Předmět plnění je podrobněji specifikován v příloze č. 3 této výzvy – Vzorový návrh smlouvy.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR - pouze zveřejnění v EZAK
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 980 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Operátor ICT, a.s.
 • IČO: 02795281
 • Poštovní adresa:
  Dělnická 213/12
  17000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-000286

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.operatorict.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy