Veřejná zakázka: Validační zařízení pro Prague Visitor Pass

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 44
Systémové číslo: P19V00000005
Datum zahájení: 25.07.2019
Nabídku podat do: 07.08.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Validační zařízení pro Prague Visitor Pass
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení validačních zařízení, jejich předání do užívání Objednateli, a to každý kus na dobu 24 měsíců. Po tuto dobu bude vybraný dodavatel povinen poskytovat komplexní podporu předaného zařízení.
Detailní specifikace výše uvedeného součástí plnění je uvedena, včetně příslušných podmínek, v příloze č. 3 Výzvy, kterou tvoří závazný vzor smlouvy (dále jen „Smlouva“ nebo „Závazný vzor smlouvy“) a v příloze č. 4 Výzvy s názvem „Funkční a technické požadavky“.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Operátor ICT, a.s.
 • IČO: 02795281
 • Poštovní adresa:
  Dělnická 213/12
  17000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-000286

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.operatorict.cz)
či e-mailem na lapackova.monika@operatorict.cz

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky