Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Služby EPS pro koncové stanice
Odesílatel Monika Lapáčková
Organizace odesílatele Operátor ICT, a.s. [IČO: 02795281]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.08.2021 16:52:35
Předmět Výzva k podání nabídky

Vážení,

společnost Operátor ICT, a.s., jakožto veřejný zadavatel dnešního dne zahájila řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu.

Tímto Vám zasíláme příslušnou výzvu - veškeré informace jsou dostupné na profilu zadavatele.

S pozdravem
Monika Lapáčková
právní oddělení
Operátor ICT, a.s.


Přílohy
- Výzva k podání nabídek EPS_final[99].pdf (374.50 KB)
- Příloha č. 1_Smlouva_final.docx (54.10 KB)
- Příloha č. 2_Krycí list.docx (37.34 KB)
- Příloha č. 3_čestné prohlášení.docx (35.81 KB)