Veřejná zakázka: Dodávka, podpora a rozvoj mobilní aplikace pro Multikanálový odbavovací systém

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 29
Systémové číslo: P17V00000016
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2017-029267
Datum zahájení: 20.10.2017
Nabídku podat do: 30.11.2017 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka, podpora a rozvoj mobilní aplikace pro Multikanálový odbavovací systém
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vytvoření, dodávka a implementace SW řešení pro zajištění služeb prodeje a odbavení cestujících ve veřejné dopravě pomocí mobilní klientské aplikace, které zahrnuje:
• mobilní klientskou aplikaci,
• mobilní revizorskou aplikaci,
• backend systém k provozu celého řešení,
• uživatelské rozhraní pro správu systému a podporu uživatelů ze strany back-office s administračním přístupem, vč. nástrojů pro reporting a statistiky,
• rozhraní směrem k ostatním systémům vč. integrace na Multikanálový odbavovací systém (dále jen „MOS“);
(dále souhrnně jen „Aplikace“), a zajištění následné podpory provozu a rozvoje této Aplikace.
Detailní specifikace výše uvedených součástí plnění je uvedena, včetně příslušných podmínek, v příloze č. 2 zadávací dokumentace, kterou tvoří závazný vzor smlouvy (dále jen „Smlouva“ nebo „Závazný vzor smlouvy“) a v příloze č. 5 zadávací dokumentace s názvem „Funkční a technické požadavky“.

Příloha č. 5 zadávací dokumentace obsahuje důvěrné informace. Tato část zadávací dokumentace bude poskytnuta dodavatelům v souladu s § 36 odst. 8 ve spojení s § 96 odst. 2 ZZVZ pouze na základě žádosti a oproti předložení podepsané dohody o mlčenlivosti (dále jen „NDA“). Vzor NDA, tvořící přílohu č. 8 zadávací dokumentace, je společně s textovou částí zadávací dokumentace veřejné zakázky umístěn na profilu zadavatele k volnému stažení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 7 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Operátor ICT, a.s.
 • IČO: 02795281
 • Poštovní adresa:
  Dělnická 213/12
  17000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2017-000286

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, budova GEMINI A, 3. patro, a to v pracovních dnech od 9:00 do 18:00

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky